AuraTransformation™ är en behandlingsform som skapar ett starkare personligt och energimässigt skydd runt kroppen.

 En aura är det energifält som omger kroppen. Man kan likna det vid ett batteri som hjälper kroppen att behålla sin personliga energi och förmåga att ladda upp sig.

Idag går många runt med ett läckande energisystem/aura som gör att det då blir svårare att skydda kroppen och sinnet från yttre påverkan, som tex energitjuvar.

Har man en trasig aura så spelar det inte så stor roll hur mycket vi medvetet tränar, äter bra kost och vitaminer eller mediterar osv, eftersom den energi man ger sitt energisystem läcker fort ut igen. Finns det hål i auran kan inte “batteriet” fungera optimalt. Utan vi läcker medvetet och omedvetet konstant energi till omgivningen, vilket gör att vi fort blir trötta och har svårt att hålla energinivån uppe.

Även andra psykiska och fysiska problem som tex trötthet, stress, utslag, allergiska symptom, stor känslighet för andra människors energier, brist på livsglädje, svårigheter att markera gränser gentemot sig själv och andra.

Det kan även vara svårt att stå upp för sig själv och sin sanning.

 

Det vi som Auraförmedlare™  gör är att byta, transformera och uppgradera hela auran/energifältet/batteriet eller vad du vill kalla det.

 

Den nya auran man får efter en AuraTransformation™ stämmer överens med den nya tidens högfrekventa energi här på jorden.

Alla som är födda efter 1995 har redan den här betydligt starkare och högfrekventa aura inbyggt redan från födseln.

Genom en AuraTransformation™ får man sitt nuvarande energisystem uppgraderat och transformerat till samma struktur som dagens ungdomar och barn.

 

Vad är det då som sker?

Förutom en enorm energiuppdatering så har behandlingen en djupt helande effekt och ger ett energiöverskott som gör det möjligt för personen att komma vidare och förändra det i vardagen som man längtat efter länge att ta i tu med i sitt liv.

 

Tack vare den skyddande auran kan kroppen åter ladda optimalt. Många upptäcker att sömn och vilobehovet minskar eftersom hela systemet blir bättre på att ladda upp sig själv och blir mer effektiviserat.

 

Varför man väljer att göra en AuraTransformation™ kan bero på många olika saker, men mer generellt kan man säga att behandlingen är extra lämplig och effektiv till följande personer.

Personer med helt eller delvis upplöst aura

De flesta vuxna har helt eller delvis upplöst aura pga alla högfrekventa energier som omger oss dagligen.

Tex alla småbarnsföräldrar mor-och farföräldrar som omger sig med den nya tidens högfrekventa energi från sina barn/barnbarn. Inklusive alla som jobbar tex inom barnomsorg och skola. Auran kan även ha upplösts helt eller delvis av chocker, trauman eller gränsöverskrindande handlingar och övergrepp, både psykiskt och fysiskt. Dessa personer kan stå helt utan skydd av sin aura.

Detta leder ofta till att personer med helt eller delvis upplöst aura kan känna sig trötta, vilsna, svårt att få till saker i livet, deprimerade, läcker energi och tappar livsglädje mm.

Då kan en AuraTransformation™ hjälpa personen genom att återskapa det livsnödvändiga skyddet, auran, runt den fysiska kroppen. Det kan upplevas som att man får ett varmt, mjukt duntäcke svept runt sig i vinterkylan. Man kan då vila in i sig själv och sin egen energi.

 

Småbarns- och tonårsföräldrar

Dagens barn och tonåringar har ofta en stark vilja och kraft som skiljer sig från tidigare generationer. Känslan kan vara att “barnen suger musten ur mig”.

Detta är för att barnen har redan den nya tidens högfrekventa energi integrerad i sig och sin aura från födseln. Det kan upplevas som att man som förälder har svårt att  nå fram i sin kommunikation till sina barn och orka hänga med i deras tempo.

Även barnen påverkas positivt om föräldrarna uppgraderar sin aura och energi eftersom deras obalanser många gånger är speglingar av föräldrarnas obalanser.

Genom en AuraTransformation™ får en förälder samma energistruktur som sina barn och i det underlättas kommunikationen mellan barn och förälder. Det öppnar upp för mycket bättre gränssättning, acceptans och förståelse i bägge riktningar.

 

Personer som är födda mellan 1987-94 är sk övergångsbarn

Oftast är det så att ju tidigare man är född, desto mer av den gamla energin har man. Detta varjerar dock på individnivå. Alla som är födda innan 1992 behöver dock en AuraTransformation™. De som är födda mellan 1992-94 behöver en Aurajustering™ som är en liknade behandling som en AuraTransformation™ men oftast kortare behandlings tid eftersom det redan finns så mycket av den nya energin.

Övergångsbarnen har en del av den nya energin men bär även på den gamla tidens energi. Detta kan ibland skapa mycket förvirring i dessa individer och dom kan ha svårt att hitta balans i tillvaron. Ingen av dessa övergångsbarn har heller den skyddande intakta nya tidens aura som de som är födda efter 1995.

Många av övergånsbarnen kan uppleva sig handlingsförlamade och kan ha svårt att få till saker i sitt liv och materialisera sin fulla potential pga denna obalans i sitt energisystem. Denna obalans i energisystemet kan även visa sig som svårighet att sätta gränser, trotsigt och utåtaggerande beteende.

 

Personer som är nöjda med sitt liv men önskar “något mer”

Att genomgå en AuraTransformation™ är att få tillgång till sitt högre medvetandeplan som många tidigare bara varit i kontakt med tillfälligt genom tex meditation/yoga. I en AuraTransformation™ skapas det en direktkontakt till det högre jaget och vägen till självförverkligande underlättas betydligt när ens energimässiga potential blir integrerad och underhållen dygnet runt. Kombinerat med en mycket starkare utstrålning och handlingskraft samt en ökad intuition med allt vad det innebär, ger helt andra förutsättningar att nå och bli sin fulla potential. En AuraTransformation™ är ett alternativ för de personer som önskar få möjlighet att utvecklas bortom vad man någonsin tidigare kunnat föreställa sig, för de som vill något mer med sitt liv.